ÖLÇÜM

Temiz oda (kontrollü alan) kontrolleri

Hepa filtre integrite testi (DOP testi) başta olmak üzere aşağıdaki testler yapılır. 

 

Integrite Testi (DOP Testi)

KARE VALİDASYON, hepa filtre DOP testlerinin yapılması. Tecrübeli mühendislik kadromuz ile en çabuk ve en ekonomik çözümlerle uygun çalışma şatlarının sağlanması ve raporlanması.

Firmamız ; HEPA filtrelerin (High Efficiency Particulate Air Filter - Yüksek Verimlilikte Partikül Tutucu Hava Filtresi) sızdırmazlık testlerini yapmaktadır. Test esnasında aerosol üretilirek hepa filtre öncesine verilir.Hepa filtre yüzeyi, filtre kabini ve conta; aerosol fotometre ile taranarak standartta belirtilen kabul limitleri içerisinde olup olmadığı test edilir.Limit dışı bir durumda tecrübeli mühendislik kadromuz size en çabuk ve en ekonomik çözümleri sunarak kaçakları giderecek ve nihai ölçümleri yaparak raporlayacaktır.

İlgili standart ; IEST-RP-CC034: Hepa And Ulpa Filter Leak Tests

Temiz oda şartlarının test edilmesinin amacı ; çalışma performansının belirlenmesi içindir.

İlgili standart ; IEST RP-CC006.3

Bu test prosedürü birincil test ve ikincil test olmak üzere ikiye ayrılır.

Birincil testler temiz oda içerisindeki hava partiküllerinin sınıflandırılması veya doğrulanmasını içerir.Bu kapsamda hava akış hızı, debisi ve türbilans olmama durumu (duman testi) testleri, HEPA ve ULPA filtre montaj testleri, havadaki partikül sayılarının ölçümesi ve odalar arası fark basınçların testleri yapılır.

İkincil testler ise diğer temiz oda spesifikasyonları ile ilgili testlerdir.Hava akış karakteristiği, aydınlatma seviyesi (ışık şiddetİ) ve türbilans olmama durumunu belirleme (duman testi) , ses şiddeti testi, sıcaklık ve nem testleri ile titreşim testidir.

Performans testleri bir veya birden fazla olmak üzere çalışma esnasında tekrarlanır.(Çalışma ve çalışma olmadığı durumlarda)

 

Çapraz Bulaşmayı Önlemek İçin Odalar Arası Fark Basınçların Ölçülmesi

Çapraz bulaşmayı önlemek için , üretim zone konzeptine de uygun olarak tasarlanan odalar arası fark basınç değerlerinin standartlarda belirtilen kabul limitleri içerisinde olup olmadığı test edilir ve gerekirse ayarlanır.

İlgili standartlar ; IEST-RP-CC006: Testing Cleanrooms" ve ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - Part 3: Test Methods

 

Çevre İzlemelerinin Yapılması (Sıcaklık ve Nem Kontrolleri)

Üretim şartlarına göre belirlenen sıcaklık ve nem değerlerinin limitler içerisinde olup olmadığı ölçülerek kontrol edilir.

İlgili standartlar ; IEST-RP-CC006: Testing Cleanrooms ve ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - Part 3: Test Methods

Ortam Şartlarının Limit Dışına Çıktıktan Sonra Tekrar İstenen Limitlere Gelme Süresinin Test Edilmesi ( Recovery Time )

Ortam şartlarının yeniden limit içine gelip gelmediği partikül ölçümleri ile test edilir ayrıca duman testi ile odalar arası fark basınçlar , hava akış yönleri kontrol edilir.

Duman testlerinin ayrıca videoya kayıt edilmesi denetimlerde fayda sağlamaktadır.

İlgili standart ; IEST-RP-CC006: Testing Cleanrooms" ve "ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - Part 3: Test Methods"

 

Hava Debisi Ölçümü

HEPA filtreden geçen havanın debisi ölçülür.

İlgili standartlar ; IEST-RP-CC006: Testing Cleanrooms" ve ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - Part 3: Test Methods

Hepa filtre testleri haricinde aşağıdaki testler de HVAC sistemlerinin validasyonu için yapılır.

 

Temiz Oda Şartlarının Sağlanması

Temiz oda sınıfının gerektirdiği partikül seviyesinin standartta belirtilen kabul kriterlerine uygun olup olmadığının kontrolü için partikül sayım aleti kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

İlgili standart ; ISO 14644-1: Cleanrooms & Associaiton Contolled Environment Part 1 Classification Of Air Cleanliness

5 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi